skip to Main Content

Distance has the same Effect on the Mind as on the Eye!

Blaane Brand Management.

Blaane Filosofi. Vi tror på deltakelse og involvering i alt kreativt arbeid for økt idétilfang og erfaring. Vi tror på en usminket tilnærming fra utsiden og inn. Vi tror på vekst og ansvarlighet, kvalitet og ulikhet, innsikt og lekenhet, det formelle og uformelle, intuisjon og fakta, nytenking og nyskaping.

Blaane Visjon. Dit ein ser. Dit kjem ein. Åsmund Olavsson Vinje ́s sitat har inspirert oss til navnet vårt og får stå som en beskrivelse for våre ambisjoner. Visuell tilnærming og verbal mestring er en forutsetning for det arbeidet vi gjør, støttet av gode metoder og samarbeid for felles forståelse av oppgaven, utfordringer og muligheter.

Blaane Verdier. Meningsfylt, morsomt og lønnsomt er våre grunnleggende verdier. Helt siden starten, har vi latt oss
har vi latt oss inspirere av vår gode venn Hans Åkerblom i The Lots Company. Samarbeidet med Hans har lært oss mye om å tilnærme oss oppgaver, reflektere over muligheter og forstå konsekvensene sett utenfra og inn. Ikke bare det motsatte. Vi har fått lov til å kopiere Hans ́ verdier og hvordan vi skal møte og behandle hverandre i det arbeidet vi gjør sammen.

Blaane Erfaringer. Vi jobber med norske og internasjonale merkevarer, kjente og mindre kjente. Vi har erfaring fra et mangfold av kategorier og bransjer, alt fra telekom og teknologi, energi, privat og offentlig sektor, kommunikasjon, transport, reiseliv, mat og kultur. Oppgavene består i å bistå ledelse, utvikling og innhold i merkevarens mangfold, kreativ ledelse til å drive workshops og gruppearbeid for inntil 150 personer.

Blaane Allianser. Vi har valgt å organisere oppgavene ut i fra behovet og ressurser og de vi mener er best egnet til å gjøre jobben. Vi samarbeider med ulike faglige miljøer i Norge og Sverige innen organisasjon og ledelse, design, interaktivt og reklame.

Blaane BMG involverer, engasjerer, jobber på tvers av, utenifra og inn – vi tror på visjon og verdibasert ledelse.

Creativity is thinking up new things.
Innovation is doing new things.

Blaane Creative.

Godt entreprenørskap drives av entusiastiske og dedikerte mennesker. Nytenking og nyskaping er motivasjon og belønning. Målrettet og ambisiøst, relevant og håndterbart, inkluderende og morsomt er en forutsetning.

Lang og unik erfaring med kreativ ledelse av sterke personligheter, både som merkevarer og mennesker, har lært oss en tilnærming i respekt for mangfold og talent. Vilje og utholdenhet er en sjeldenhet i dette faget der de fleste slår seg til ro altfor tidlig, og starter på gjennomføring, i stedet for å lete mer etter de unike ideene – og ikke bare de middelmådige.

Det er ikke lenger nok at det er en god idé, at det ser bra ut og skaper begeistring. Det må være unikt, og det må være krevende, om de beste ideene skal unnfanges og ikke minst begeistre.

Sterke ideer fører til noe. De fører til endring, utvikling og vekst, til tydeliggjøring og etterspørsel, til undring og lyst til å prøve igjen, og igjen og igjen. Noen klarer dette i samarbeid og på tvers av, ikke bare innenfor de gitte og forutsigbare rom, men på ulike arenaer og trives der.

Kombinasjonen av ulik erfaring, ulikt syn og ulike ressurser avler større mangfold og flere ideer, utradisjonelle og uforutsigbare. Slik som i kunsten, i musikken og i kulturen.

Ensidighet skaper stagnasjon og overfladiske løsninger, slik som i kosmetikken og det teatralske. Ingen dybde, ingen substans. Ingen styrke, ingen integritet. Ingen hensikt, bare enda én.

Kreativitet betyr nytenking, og innovasjon betyr nyskaping. Skal vi øke vår evne til å tenke nytt og skape det nye, må noen grenser brytes og noen fordommer knuses. Vår alles kjære Arne Næss, filosofen, gikk aldri samme rute opp til hytta si på fjellet. Tenk hva han fikk sett den traven av det ufattelige mangfoldet vår herre har gitt oss. Tenk hvordan det stimulerte hans enorme intellektuelle kapasitet og ikke minst intellektuelle erfaring. Et japansk ordtak sier ”Den som spiser noe nytt hver dag, lever syv år lenger.” Det tror vi på.

Nytenking og nyskaping er et underlag for å tydeliggjøre vår egen posisjonering, finne sin plass i køen. Gjerne i den samme kategorien og gjerne så langt frem som mulig. Best er det å stå først. Nest best er den som utfordrer det etablerte. Alternativet for alle oss andre er å finne en helt annen kø, eller starte sin egen kø. Lengst frem i køen av mobiltelefoner stod Nokia. iPhone og Apple står ikke i denne køen – de har startet sin egen kø – Smarttelefoner heter den. Hvilken kø står du i?

Entreprenørskap må raskt fylles med kunnskap for å differensiere seg og å utgjøre en forskjell. Det er alt for mange bedrifter som er etablerte i medgang, og svært dårlig rustet for motgang og press fra markedet. Verdier er fraværende, bortsett fra å ensidig tjene penger, og hensikten er ofte ensidig å flagge den enkelte eier og hans suksess. Da flytter vi fort fokus, medarbeidere blir usikre og markedet finner andre å heie på.

Bærekraftig entreprenørskap er basert på langsiktighet, modenhet og kunnskap.

Blaane Creative leder og stimulerer slike kreative prosesser.

The Best Way to Predict the Future is to Create it!

The greatest danger for most of us is not that our
aim is too high and we miss it, but that it is too low
and we reach it. MICHELANGELO

Blaane Campus.

Varemerkene eier vi som selskap og organisasjon. Merkevarene eier brukerne, kundene våre og våre omgivelser. Skal vi bli dyktige på dette og lykkes med å leve merkevaren, krever det ledelse og eierskap langt ut over en bra logo og en kampanje i ny og ne.

Medarbeidernes fortrolighet med markedets forventninger og felles forståelse for våre løfter krever involvering. Og lykkes vi med større eierskap i utvikling og foredling av varemerkene i egen organisasjon og våre viktigste allianser, inklusive våre kunder og leverandører – er mulighetene for suksess mye større.

Driver vi i en samordnet og kontinuerlig prosess med visjon, verdier og tydelige mål, driver vi enklere og mer effektivt. Det ligger store ressurser i alle organisasjoner. Det er synd om de ikke brukes, stimuleres og løftes frem i dagen. Vår erfaring er at vi bruker alt for lite tid sammen med kolleger og ikke minst våre kunder, for bedre forståelse av situasjonen og mulighetene.

Vi står ofte overfor to valg, nemlig å gjøre det selv, eller å gjøre det sammen. Vi tror mest på det siste. Å samle hele organisasjonen, eiere, ledelse, samarbeidspartnere og kunder er helt nødvendig. Slike møter er ikke bare spennende, de er krevende og forløsende. Møtes vi ofte nok, rydder vi unna misforståelser og manglende forståelse, samarbeidet utvikles og vi tør mer fordi grunnlaget er lagt for deling og dialog. Husk bare å følge opp forventningene vi skaper og resultatene som skal deles.

Blaane Campus forbereder, gjennomfører og oppsummerer slike møter.

Å våge er å miste fotfestet for en stund.
Å ikke våge er å miste seg selv.
SØREN KIRKEGAARD

Blaane Aspiration.

Aspirasjonsretning, status, mål og muligheter viser tydelig vårt faktiske og sanne utgangspunkt, og hva som må til for å flytte oss i riktig posisjon, være attraktive, og skape lojalitet og etterspørsel.

Aspirasjonsretningen styres av våre viktigste kunders forventninger og søken etter allianser i forfengelighetens fyrverkeri. Her er vi midt i vepsebolet for gode og dårlige råd, store konsekvenser om vi ikke lykkes og tilsvarende muligheter når vi lykkes. Alt for mange talentfulle varemerker roter bort mulighetene ved å la seg forføre inn i kategorier og tilfeldige posisjoner basert på synsing, og der de ikke hører hjemme. Driver du en spesialforretning, og er både markedsdriver og markedsleder, lar du være å rote det til med kaffe-latte løsninger og kategorier der konkurransen er brutal med konkurrenter som driver deg på pris og tilbudsaktiviteter. Eller når telekom-bransjen kun fokuserer på pris og tror at markedet mener at pris er eneste forskjell.

Blaane Aspiration avklarer med tydelighet hvem vi er til for, hva som må til og hvorfor det må til. Det er ikke alltid like lett å svelge. Tar ikke vi valget, gjør kundene det. Bryter vi avtalen, bryter kundene med deg. Dette er sannhetens øyeblikk!

Customer satisfaction is worthless.
Customer loyalty is priceless.

Blaane Brand Org.

Main Brand. Dette er det viktigste navnet og avsender, langt eller kort, spiller mindre rolle.
Hensikt. En rasjonell tilnærming for vårt eksistensgrunnlag og utgangspunkt for selskapet, hvem vi er til for og hva vi har tenkt å tilby dem.
Visjon. Hvordan vi vil det skal være i vår verden – dvs den verden og relasjon vi har felles.
Verdier. Hvordan vi skal møte og behandle hverandre. Verdiene er det vi styrer med og som hjelper oss i alle beslutninger.
Konsept. Dette har vi valgt å kalle for ”kladden” og underlaget for enhver idéutvikling. Sterke konsepter er ofte ”campaignable” og kan utvikle seg over flere år og ulike flater.
Payoff. Eller det vi ofte kaller Tagline eller Slagord er vårt løfte oppsummert i en setning. Noen ganger opplevd som en Parole – eks Just do it! Et varemerke kan gjerne ha ulike slagord, men det kan være grenser for hvor mye vi skal gå å huske på, så vi anbefaler oftest bare å ha ett. Som for eksempel vårt eget – Guiding Great Brands!
Second Brands. Nesten uten unntak har vi flere produkter og avsenderidentitet. I valg av navnestrategi trengs det å avklare familielikhet eller ikke i det hele tatt.
Kanaler. Dette er og ofte identifisert som media eller flater. Noen ganger er emballasje den viktigste flaten i møte med brukeren. Flaten er ofte den eneste muligheten et produkt har til å nå sitt marked i en urskog av ulik emballasje og plassering i hyllene. TV, radio, nett, sosiale medier, dagspresse, magasin, utendørs, word of mouth og word of experience er alle flater og kanalvalg som hver seg må finne sin rolle i den mediestrategien vi velger. Alle kan ikke si det samme, og hver seg har kanalene ulik styrke og påvirkningskraft. Vi er ikke i samme modus når vi leser avisen som når vi surfer på nett eller på sosiale medier.

Blaane Brand Org. setter merkevaren inn i en sammenheng og skaper logikk i og forståelse for ledelse og for alle som er involverte.

Erfaring.

Kenneth Hansen. Art Director, kreativ leder og partner i Binders Reklamebyrå (Stavanger) og Virtual Garden (Oslo), Art Director og kreativ leder i Leo Burnett (Oslo/Chicago), Bates (Stavanger/Oslo), Kreativ Direktør i Bates Red Cell og Kreativ leder/partner i Lovechild Scandinavia AS, Kreativ leder og eier av Blaane GGB.

Kreativ ledelse, Art Direction, merkevarebygging, konseptutvikling, prosess- og strategiledelse for flere kjente merkevarer, bl.a.: Braathens SAFE, McDonald’s, Radisson SAS, CUBUS, Statoil, American Oil Company, SONY, Philip Morris, Norwegian Contractors, Jotun, Telenor, Djuice, Freia, Carlsberg, Volkswagen, DNB, Thon Hotels, Network Norway, PRIOR, Nortura, Norgården Økologisk, Stabenfeldt, IKM Gruppen, BP Norge, Kvinesdal Kommune, Utsikten Hotell, Mandal Næringshage/SKAP, Entra Eiendom, International Masters Publisher Malmø, Aspelin Ramm/Mathallen Oslo, Hamran Kjøkken, Lyse Energi, Vingulmark, GE MoneyBank, Stavanger Konserthus, Dennis Lindberg/Sequoyah Diamonds, Gastronomisk Institutt, Gladmat Stavanger, Sterling White Halibut, Silver, DogA, Bellona, Eni Norge, Byrkjedalstunet, Håndplukket, Ryfylkekokken Frode Selvaag, Discovery Route, Knertenland, KLP Liv, Strand Kommune, Deloitte, Pizza Angels, Det Norske Måltid, Cubility, Tore Gjesteland, Karmsund Maritime Offshore Supply, Kristiansand kommune, Skager-rak, Amfi Madla, Norsk Trevare NHO, Vingulmark, Auto Store, Vennesla kommune, Hansen & Co, Hurtigruta, Innovasjon Kvinesdal Kommune, NettMat, Norges Varemesse Nor Shipping, Skipper Worse, UiS EVU, Simon Af Sande Byggerier, Replica, Floorvaag, Innovasjon Jørpeland m.fl.

Sertifisert Lots-coach Lots AB.

Mottatt Gullblyantens/Kreativt Forums Ærespris – Reklamebransjens høyeste utmerkelse. Gull, sølv og diplomer i bl.a. Gullblyanten, Eurobest, The Art Directors Club of New York, Cannes Lions, m.fl.

Designer, idé og medforfatter av ulike bøker som bl.a: SMAK! (Årets bok i VM 1997), Himmelsk! (Årets Bok i Norge 2000), Cognac, Champagne, Mat & Vin, Kjøtt & Vin, BLÅ, Eventyrlig m.fl.

Metoder.

Open Book #1 A formula for success that works. Branding. It all started in the Wild West!

Copyright © 2017 Blaane Guiding Great Brands AS. Registered Trademark No. 268646.