skip to Main Content

Gone Fishing

Gone Fishing. Er vår metode for økt kreativitet. Kreativitet betyr Å Tenke Nytt! Innovasjon betyr Å Skape, og er ikke det samme som Kreativitet. Innovasjon er en konsekvens av Kreativitet. Først må du ha en god idé, deretter kan vi drive Innovasjon. Kreativitet er et fag, ikke en bransje. Husk det. På samme måte som Design-ordet. Design er et Verb, ikke et Objekt.

Gone Fishing. Kall det gjerne en Prosess for økt kreativitet. I en verden i endring, som forandrer seg raskere og raskere, der spilleregler vi hadde i går ikke gjelder i dag, og der mennesker ofte kommer til kort fordi de ikke klarer å tenke utenfor boksen, eller utenfor siloen, trenger vi å jobbe sammen og på tvers av. Vi trenger inspirasjon fra andre bransjer og andre kategorier, ikke bare vår egen. Vi trenger å forankre og skape eierskap, vi trenger å lytte til hverandre og bygge på andres ideer og tenkning. Vi trenger inspirasjon og litt luft og andre omgivelser, og vi trenger sårt til å ha tid sammen, og ikke minst tid til refleksjon og å komme oss litt bort i fra hverdagen.

Gone Fishing. Er en metafôr. Vi bytter ut fiskestanga med vår egen evne til å tenke, og vi bytter ut fisken med de gode ideene. Og for å sitere en fransk fotograf, Fabien Vilrus – If at first – the idea is not absurd, then there is no hope for it. Vi må altså strekke oss lenger. Vi må ville mer!

Back To Top