skip to Main Content

Learn the rules like a pro, so you can
break them like an artist.

– Pablo Picasso

Metoder

Vi kan ikke «røpe alt», men her er noen av våre metoder. Noen er lært, andre har vi utviklet selv, eller snudd litt opp ned fra læreboka.

Det finnes utallige metoder utviklet gjennom historien, vitenskapen og spesielt innen faget Marketing og Branding. Hensikten er å systematisere fremgangsmåten i arbeidet og sikre at vi alle henger med. I løpet av et langt liv ender man ofte opp med noen favoritter. Det kan vi snakke mer om når vi møtes, men vi lener oss til Picassos oppsummering, og ofte for forenklingens skyld.

Back To Top