skip to Main Content

Customer satisfaction is worthless. Customer loyalty is priceless.

Blaane Aspiration.

Vår viktigste arena når ens eget selvbilde skal settes på prøve. Dette er øvelsen og metoden som setter hele merkevareprosjektet i en tydelig kontekst.

Aspirasjonsretning, status, mål og muligheter viser tydelig vårt faktiske og sanne utgangspunkt, og hva som må til for å flytte oss i riktig posisjon, være attraktive og skape etterspørsel og lojalitet.

Aspirasjonsretningen styres av våre viktigste kunders forventninger og søken etter allianser og noen å stole på. Her er vi midt i vepsebolet for gode og dårlige råd, store konsekvenser om vi ikke lykkes og tilsvarende muligheter når vi lykkes. Alt for mange talentfulle varemerker roter bort mulighetene ved å la seg forføre inn i kategorier og tilfeldige posisjoner basert på synsing, og der de ikke hører hjemme. Driver du en spesialforretning, og er både markedsdriver og markedsleder, lar du være å rote det til
med kafe-latte løsninger og kategorier der konkurransen er brutal med konkurrenter som driver deg på pris og tilbudsaktiviteter. Eller når for eksempel telekom-bransjen kun fokuserer på pris og tror at markedet mener at pris er eneste forskjell.

Alle vil opp, ingen vil ned. Krake søker make og måker er altoppslukende. Vår evne til å identifisere oss med dem vi er til for, tenke som dem, skrive som dem og lage bilder for dem, er de beste forutsetningene for å bli med på aspirasjonsreisen som våre kunder til enhver tid befinner seg på.

Finner vi denne bølgen, og vi forstår hva som driver, og vi driver den riktig, er vi der. Midt i mylderet av forunderlighet og muligheter. Det krever at vi er våkne, tilstede og aldri slår oss til ro med det som er godt nok, det vi kaller det middelmådige, det forsiktige og forutsigbare. Det må mer til skal det virke. Aspirasjon betyr felles utvikling, felles vekst, felles forståelse og respekt. På samme
måte som det ikke er det viktigste å bli likt, men respektert. Det er ikke vanskelig å bli likt, det er mye mer krevende å bli tatt på alvor og at det vi gjør fører til noe, og at det har en hensikt.

Når flyplassen på Ibiza fokuserer på ”Party Party”, er det ikke sikkert vi liker det, men det er en tydeliggjøring av aspirasjonsretningen til øya og en valgt strategi. Når IKEA ber oss om å montere møblene selv, er det ikke alltid vi synes det er så moro, men vi forstår at vi sparer penger. Og når Apple frir til det emosjonelle er det ikke fordi intellektet ikke liker det, men fordi vi forstår at det er alternativet til det motsatte. Derfor endret disse på kategoriene, vår opplevelse og bruken av dem.

Blaane Aspiration. Avklarer med tydelighet hvem vi er til for, hva som må til og hvorfor det må til. Det er ikke alltid like lett å svelge. Tar ikke vi valget, gjør kundene det. Bryter vi avtalen, bryter kundene med deg. Dette er sannhetens øyeblikk!

Back To Top