skip to Main Content

Wish upon a star. Loose your job. Loose your mentality. Branding is about difference. Dramatic difference.

Blaane Guiding Great Brands.

Nå handler det mer enn noen gang om tydelig ledelse. Vår innsikt og evne til å identifisere seg med dem vi er til for, vår evne til å formidle og at merkevareledelse handler om mye mer enn en snedig logo. Suksess må bygges på bruker, presentasjon og lønnsomhet.

I kombinasjon med faget Kreativitet – og ikke bransjen – må vi drive vår egen merkevare, vår egen kategori og være den som tar initiativ, uansett hvor vanskelig det måtte være. Markedet er skrudd sammen av nysgjerrighet, likegyldighet og rask beslutningsevne. Nye media har gjort markedet i stand til å ta egne valg basert på mer innsikt enn noen gang før. Valg som ikke bare dreier seg om produkt og pris. Regelverket er og vil bli en stor utfordrer til etablerte forestillinger i en verden i rask utvikling. Bærekraft møter volum, bruk og kast. Fellesskapet møter sterke individer og selvsentrerte, kortsiktige og ekskluderende beslutninger. Nytenkning sliter med konkurrerende begreper og misforståtte overfladiske løsninger som ikke flytter oss en millimeter i riktig retning. Merkevaretenkning har flyttet seg fra det overfladiske til det grunnleggende i alt vi foretar oss i selskapet, i organisasjonen eller tjenesten. Merkevarebygging er basert på ledelse med fokus på visjon, verdier og mål. Mangler vi dristighet, raushet og inkludering i arbeidet med å bygge sterke merkevarer, vinner middelmådigheten. Det er det ingen som ønsker seg og vi blir valgt bort raskt og brutalt.

Blaane Filosofi. Sterke merkevarer bygges utenfra og inn, ikke innenfra og ut. Vi trenger bekreftelse fra markedet. Lykkes vi med det, har vi ikke bare gjort oss synlige, men også tydelige. Det blir enklere for markedet å velge. Og vi kan ta oss bedre betalt. Så enkelt. Så vanskelig.

Vi tror på deltakelse og involvering i alt kreativt arbeid for økt idétilfang og erfaring. Vi tror på en usminket tilnærming fra utsiden og inn. Vi tror på vekst og ansvarlighet, kvalitet og ulikhet, innsikt og lekenhet, det formelle og uformelle, intuisjon og fakta, nytenking og nyskaping.

Blaane Visjon. Dit ein ser. Dit kjem ein. Åsmund Olavsson Vinje´s sitat har inspirert oss til navnet vårt og får stå som en beskrivelse for våre ambisjoner. Visuell tilnærming og verbal mestring er en forutsetning for det arbeidet vi gjør, støttet av gode metoder og samarbeid for felles forståelse av oppgaven, utfordringer og muligheter.

Blaane Verdier. Meningsfylt, morsomt og lønnsomt er våre grunnleggende verdier. Helt siden starten, har vi latt oss inspirere av vår gode venn Hans Åkerblom i The Lots Company. Samarbeidet med Hans har lært oss mye om å tilnærme oss oppgaver, reflektere over muligheter og forstå konsekvensene sett utenfra og inn. Ikke bare det motsatte. Vi har fått lov til å kopiere Hans´ verdier og hvordan vi skal møte og behandle hverandre i det arbeidet vi gjør sammen.

Blaane Erfaringer. Vi jobber med norske og internasjonale merkevarer, kjente og mindre kjente. Vi har erfaring fra et mangfold av kategorier og bransjer, alt fra telekom og teknologi, energi, privat og offentlig sektor, kommunikasjon, transport, reiseliv, mat og kultur. Oppgavene består i å bistå ledelse, utvikling og innhold i merkevarens mangfold. Bistå med kreativ ledelse og å drive workshops og gruppearbeid for små og store grupper.

Blaane Allianser. Vi har valgt å organisere oppgavene ut i fra behovet og ressurser og de vi mener er best egnet til å gjøre jobben. Vi samarbeider med ulike faglige miljøer i Norge og Sverige innen organisasjon og ledelse, design, interaktivt og reklame.

Blaane Guiding Great Brands involverer, engasjerer, jobber på tvers av, utenfra og inn – vi tror på visjon og verdibasert ledelse.

Back To Top