skip to Main Content

If at first – the idea is not absurd, then there is no hope for it.

– Fabien Vilrus, Photographer

Blaane Creative.

Det er ikke lenger nok med gode ideer. De beste ideene er ikke de opplagte, men de som endrer på det etablerte og som stiller krav til oss.

Godt entreprenørskap – summen av kreativitet/nytenking og innovasjon/nyskaping – drives av entusiastiske og dedikerte mennesker. Nytenking og nyskaping er motivasjon og belønning. Målrettet og ambisiøst, inkluderende og morsomt er en forutsetning.

Lang og unik erfaring med kreativ ledelse av sterke personligheter, både som merkevarer og mennesker, har lært oss en tilnærming i respekt for mangfold og talent. Vilje og utholdenhet er en sjeldenhet i dette faget der de fleste slår seg til ro altfor tidlig, og starter på gjennomføring, i stedet for å lete enda hardere etter de virkelige unike ideene – og ikke bare de middelmådige. Det er ikke lenger nok at det er en god idé, at det ser bra ut og skaper begeistring. Det må være unikt, og det må være krevende, om de beste ideene skal unnfanges og ikke minst begeistre.

Sterke ideer fører til endring, utvikling og vekst, til tydeliggjøring og etterspørsel, til undring og lyst til å prøve igjen, og igjen og igjen. Noen klarer dette i samarbeid og på tvers av, ikke bare innenfor de gitte og forutsigbare rom, men på ulike arenaer og de trives der. Kombinasjonen av ulik erfaring, ulikt syn og ulike ressurser avler større mangfold og flere ideer, utradisjonelle og uforutsigbare. Slik som i kunsten, avler i musikken og i kulturen.

Ensidighet skaper stagnasjon og overfladiske løsninger, slik som i kosmetikken og det teatralske. Ingen dybde, ingen substans. Ingen styrke, ingen integritet. Ingen hensikt, bare enda én.

Kreativitet betyr nytenking, og innovasjon betyr nyskaping. Det er et fag – og ikke en bransje. Skal vi øke vår evne til å tenke nytt og skape det nye, må noen grenser brytes og noen fordommer knuses. Vår alles kjære Arne Næss, filosofen, gikk aldri samme rute opp til hytta si på fjellet. Tenk hva han fikk sett den traven av det ufattelige mangfoldet vår herre har gitt oss. Tenk hvordan det stimulerte hans enorme intellektuelle kapasitet og ikke minst intellektuelle erfaring. Et japansk ordtak sier ”Den som spiser noe nytt hver dag, lever syv år lenger.” Det tror vi på.

Nytenkning og nyskaping er et underlag for å tydeliggjøre vår egen posisjonering, finne vår plass i køen. Gjerne i den samme kategorien og gjerne så langt frem som mulig. Best er det å stå først. Nest best er den som utfordrer det etablerte. Alternativet for alle oss andre er å finne en helt annen kø, eller starte sin egen kø. Lengst frem i køen av mobiltelefoner stod Nokia. iPhone og Apple står ikke i denne køen – de har startet sin egen kø – Smarttelefoner heter den. Hvilken kø står du i?

Entreprenørskap må raskt fylles med kunnskap for å diferensiere seg og å utgjøre en forskjell. Det er alt for mange bedrifter som er etablerte i medgang, og svært dårlig rustet for motgang og press fra markedet. Verdier er fraværende, bortsett fra å ensidig tjene penger, og hensikten er ofte ensidig å flagge den enkelte eier og hans suksess. Da flytter vi fort fokus, medarbeidere blir usikre og markedet finner andre å heie på.

Bærekraftig entreprenørskap er basert på langsiktighet, innsikt og kondis.

Blaane Creative leder og stimulerer slike kreative prosesser.

The Best Way to Predict the Future is to Create it!

Back To Top