skip to Main Content

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we loose it.

– Michelangelo

Blaane Campus.

De fleste varemerker forblir bare varemerker. Kun noen få blir sterke merkevarer. Lyst til å lære deg hvordan?

Varemerkene eier vi som selskap og organisasjon. Merkevarene eier brukerne, kundene våre og våre omgivelser. Skal vi bli dyktige på dette og lykkes med å leve merkevaren, krever det ledelse og eierskap langt ut over en bra logo og en kampanje i ny og ne.

Medarbeidernes fortrolighet med markedets forventninger og felles forståelse for våre løfter krever involvering. Og lykkes vi med større eierskap i utvikling og foredling av varemerkene i egen organisasjon og våre viktigste allianser, inklusive våre kunder og leverandører – er mulighetene for suksess mye større.

Driver vi i en samordnet og kontinuerlig prosess med visjon, verdier og tydelige mål, driver vi enklere og mer effektivt. Det ligger store ressurser i alle organisasjoner. Det er synd om de ikke brukes, stimuleres og løftes frem i dagen. Vår erfaring er at vi bruker alt for lite tid sammen med kolleger og ikke minst våre kunder, for bedre forståelse av situasjonen og mulighetene.

Vi står ofte overfor to valg, nemlig å gjøre det selv, eller å gjøre det sammen. Vi tror mest på det siste. Å samle hele organisasjonen, eiere, ledelse, samarbeidspartnere og kunder er helt nødvendig. Slike møter er ikke bare spennende, de er krevende og forløsende. Møtes vi ofte nok, rydder vi unna misforståelser og manglende forståelse, samarbeidet utvikles og vi tør mer fordi grunnlaget er lagt for deling og dialog. Husk bare å følge opp forventningene vi skaper og resultatene som skal deles.

Blaane Campus. Forbereder, gjennomfører og oppsummerer slike møter. Vi kan gjøre det hos deg, et sted i nærheten, eller på ei øy i Middelhavet.

Ja, takk! Jeg vil vite mer!

Å våge er å miste fotfestet for en
stund. Å ikke våge er å miste seg selv.

– Søren Kiregaard

Seminar og Workshop på Mallorca. Hva med å stikke av noen dager, bo privat og jobbe i inspirerende omgivelser?

Det er utrolig hva avstand kan gjøre med oppgavene. Vi fasiliterer mindre og større grupper innen konseptutvikling, merkevarebygging, posisjoneringsstrategi, kommunikasjon og kreativitet. Vi organiserer overnatting, lokale matspesialiteter og hjelper dere med aktiviteter til fjells-og til vanns. Ta kontakt med oss, så syr vi sammen forslag til noen inspirerende dager – bare en kort flytur hjemmefra. Det er utrolig hva avstand kan gjøre med oppgavene. Vi fasiliterer mindre og større grupper innen konseptutvikling, merkevarebygging, posisjoneringsstrategi, kommunikasjon og kreativitet. Vi organiserer overnatting, lokale matspesialiteter og hjelper dere med aktiviteter til fjells og til vanns. Ta kontakt med oss, så syr vi sammen forslag til noen inspirerende dager – bare en kort flytur hjemmefra

Ja, takk! Jeg vil vite mer!

Back To Top